You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

Bildiri

Kongreye gönderilen bütün bildiriler araştırma kategorisinde değerlendirilecektir.

Bildiri Gönderim Kuralları:

 • 18. KHVHD Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi bildirileri, poster ve sözel bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Orijinal çalışmalar, olgu sunumları, retrospektif çalışmalar bildiri olarak gönderilebilir.
 • Kongreye gönderilen bildirilerin kesinlikle daha önce sunulmamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Sözel ve poster bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 • Sunum şekli olarak Sözel ya da Poster seçilebilir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 • Kongre Bilimsel Komitesi, içerik ve sunum şekli gibi özellikleri değerlendirerek 6 adet sözel bildiriyi sunulmak üzere seçecektir. Seçilen sözlü sunumlar 2-3 dakika soru-cevap kısmını içerecek şekilde 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
 • Kabul edilen poster bildirilerde yazarlardan en az birinin, sözel bildirilerde sunumu yapacak kişinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur.
 • Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin yazım /dilinde herhangi bir değişiklik/düzeltme yapılmayacaktır. Yazarların gönderdiği bildiriler olduğu gibi kongre kitapçığında yer alacaktır. Gramer kurallarına uymayan ve yazım hataları olan bildiriler komite tarafından reddedilebilecektir.
 • Aynı kişi, sunumu yapan yazardan bağımsız olarak en fazla 5 özet gönderebilir.
 • Aynı kişi, en fazla 3 özette sunum yapan yazar olabilir.
 • Özet göndermek, özetin resmi kongre yayınlarında yayınlanmasını kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 • Sunumu yapan yazarın, özeti göndermeden önce tüm ortak yazarların özetin içeriğinden haberdar olmasını ve özetin gönderilmesini kabul etmesini sağlaması gerekir. Sorumluluk sunumu yapan yazara aittir.
 • Çıkar çatışmalarının açıklanması: Bildiri gönderenlerin, gönderim formunda/mailinde herhangi bir çıkar çatışmasını açıklamaları gerekir.
 • Çalışmanın Etik Kurul onayı alınmış olmalı, onaylayan kurum ismi ve onay tarihi belirtilmelidir.
 • Başlıkta kısaltma kullanılmamalı ve çalışmayı yansıtmalıdır.
 • Özet başlığı –BÜYÜK HARF olmalı ve 25 kelimeyi geçmemelidir. Lütfen sembolleri kelime olarak gönderin.
 • Bildiri başlığının altında yazarların isimleri (adı-soyadı) ve kurumları yazılmalıdır. İletişim için sorumlu yazarın e-posta adresi, telefon ve faks numaraları eklenmelidir.
 • Bildirilerin içerisinde en fazla 2 tablo ve 2 grafiğe izin verilmekte, her ikisi de basit ve anlaşılır olmalıdır.
 • Sunum özetleri başlık hariç 500 kelimeyi geçmemeli ve aşağıdaki bölümleri içermelidir:
  • Giriş: Çalışma hakkında genel bilgi verilmeli ve çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.
  • Gereç ve Yöntem: Gereç (materyal) seçimi tanımlanmalı ve yöntem (metot) ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
  • Bulgular: Veriler açıkça anlatılmalı ve istatistiksel verilerin sunulması gereklidir. ‘’Bulgular ileride tartışılacaktır’’, ‘’daha sonra sunulacaktır’’ tarzında ibareler taşıyan bildiriler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  • Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucu net bir şekilde belirtilmelidir. Literatür ile karşılaştırma ve yorum içermemelidir. Çalışma sonuçlarının klinik anlamı vurgulanmalıdır.
 • Anahtar kelime sayısı 3'ten az, 5'ten fazla olmamalıdır.
 • Anahtar sözcükleri seçerken Türkçe için "Türkiye Bilim Terimleri", İngilizce için Index Medicus Tıbbi Konu Başlıkları’’ kullanılmalıdır.
 • Yalnızca standart kısaltmaları kullanın. Özel veya alışılmadık kısaltmaları, tam kelimenin ilk kez geçtiği yerden sonra parantez içine alın.
 • İlaçların genel adları kullanılmalı, ticari tanıtım içeriği içermemelidir.
 • Gönderimler hasta adlarını, mikroçip kimlik numaralarını veya diğer tanımlayıcı bilgileri içeremez.
 • Özetinizin gönderildiğine dair onay almadıysanız lütfen bizimle iletişime geçin.
 • Posterler 90 x 120 cm boyutlarında, karşıdan bakıldığında rahatça okunabilir olmalıdır.
 • Kongrenin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri sunum dili olarak Türkçe kullanılmalıdır.
 • Başvurular ……….. tarihinden sonra kabul edilmeyecektir.

Özet Gönderenlerin Beyanı

Yazar özet gönderimi sırasında aşağıdakileri kabul ettiğini onaylamıştır.

 1. Bu özeti kontrol ettiğimi ve tüm bilgilerin doğru olduğunu onaylıyorum. Bu özetin içeriğinin son gönderimden sonra değiştirilemeyeceğini veya düzeltilemeyeceğini kabul ediyorum ve tam olarak gönderildiği gibi yayınlanacağını biliyorum.
 2. Özetin gönderilmesi, yayınlanmasına (örn. kongre web sitesi, program, diğer tanıtımlar vb.) onay verdiğim anlamına gelir.
 3. Özet Gönderen olarak, KHVHD 2024'e sağlanan tüm bilgi ve içeriğin tek sahibi olduğumu veya haklarına sahip olduğumu garanti ve beyan ederim.
 4. Dernek ve organizasyon firması (Bundan sonra ‘’Organizatörler’’ olarak anılacaktır): Özetin yayınlanması, fikri mülkiyet hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf haklarını ihlal etmez.
 5. Özet Gönderen olarak, organizatörlere içeriği kullanma, çoğaltma, yayınlama, tercüme etme, dağıtma ve görüntüleme konusunda telifsiz, kalıcı, geri alınamaz, gayri münhasır bir lisans veriyorum.
 6. Sunum yapacak yazarın kayıtlı bir katılımcı olması gerektiğini anlıyorum.
 7. Organizatörler, yukarıdaki kurallara uymayan bir özeti herhangi bir yayından kaldırma hakkını saklı tutar.
 8. Özet tahsisim için belirli bir konu seçmem gerektiğini anlıyorum. Komite bu seçimi onurlandırmak için çok çalışacak olsa da bu garanti edilemez. Komite, özetin orijinal olarak sunulduğu konuyu değiştirme hakkını saklı tutar.
 9. Bu sistemde kaydedilen iletişim bilgilerinin, özetin durumu hakkında bilgilendirilecek olan ilgili yazara ait olduğunu onaylarım. Bildiri özetinin durumu hakkında diğer yazarlara bilgi verilmesinden sorumlu yazar sorumludur. 

Haber Bültenine Kaydol.

18. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center