• 00
  Gün
  00
  Saat
  00
  Dak.
  00
  San.
 • 00
  Gün
  00
  Saat
  00
  Dak.
  00
  San.

Bilimsel Program

Kayıt ve Konaklama

Genel Bilgiler

Davet Mektubu

Sevgili Meslektaşlarımız,

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği 15. Yıllık Kongresi, 23-25 Ekim 2020 tarihinde, İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kongremiz, “Bilimin kliniğe yansıması: Küçük Hayvan Hekimliğinde güncellemeler” teması ile birbirinden değerli konuşmacıları Küçük Hayvan Hekimleri ile buluşturmayı ve güncel bilgileri dinamik oturumlarla paylaşmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla ulusal ve uluslararası platformda alanımızda çalışan, konularında tanınmış konuşmacıları sizlerle bir araya getireceğiz.

Kongremizde, genç meslektaşlarımız kıdemli araştırmacılar ile bir araya gelerek uygulanabilir ve bilimsel değeri yüksek yeni projeler planlayabilecekleri bir ortam bulacaklardır.

Küçük Hayvan Hekimliğinin her alanından uzman kişilerin güncel bilgiler ile klinik tedavi, tanı ve klinik yönetimlere tutacakları ışıkla hep birlikte aydınlanabilmek, bilgilerimizi, deneyimlerimizi ve sorunlarımızı paylaşmak, birlikte çözüm önerileri bulmak, sosyal paylaşımlarda bulunarak meslektaşlar arası iletişimi güçlendirmek üzere sizlerle bir araya gelmek en büyük dileğimiz.

Mesleki sevgi ve saygılarımızla…

Kurullar

Dernek Başkanı
Erkut Gören
Kongre Onursal Başkanı
Prof.Dr. Nilüfer Aytuğ
Bilimsel Program ve Davetli Konuşmacı Sorumlusu
Dr. Müjgan Çevik Aksay
Gözde Beste Aksöz
Sponsorluk ve Firma İlişkileri Sorumlusu
Akın Ziya Ünal
Reklam ve Tanıtım Sorumlusu
Kadir Uğur Bazan
Kayıt ve Katılımcı İlişkileri Sorumlusu
Elif Tezgör
Neşe Buket Kalpakçı
Öğrenci İletişim Sorumlusu
Sara Ece Ulutürk
Yaren Kurt
Kongre Saymanı
Ömer Tuncer
Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. Ragıp Kılıçarslan
Bilimsel Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Öznur Arslan
Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ
Prof. Dr. Utku Bakırel
Prof. Dr. Mukaddes Özcan
Prof. Dr. Zeynep Pekcan
Prof. Handan Vural Aydın
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz
Prof. Dr. Zeki Yılmaz
Doç. Dr. Nusret Apaydın
Dr. Müjgan Çevik Aksay
Dr. Ali Erkan
Dr. Halil Mahzunlar
Dr. Haluk Ömer

 

Bildiri

Bildiri Kabul Son Tarihi: 7 Ağustos 2020
Kongreye gönderilen bütün bildiriler araştırma kategorisinde değerlendirilecektir.


Bildiri gönderim kuralları:
- 15. KHVHD Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi bildirileri, poster ve sözel bildiri olarak kabul edilecektir.
- Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildirinizin word formatında khvhdbilimsel@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
- Orijinal çalışmalar, olgu sunumları, retrospektif çalışmalar bildiri olarak gönderilebilir.
- Kongreye gönderilen bildirilerin kesinlikle daha önce sunulmamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.
- Sözel ve poster bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
- Sunum şekli olarak Sözel ya da Poster seçilebilir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
- Kongre Bilimsel Komitesi, içerik ve sunum şekli gibi özellikleri değerlendirerek 6 adet sözel bildiriyi sunulmak üzere seçecektir. Seçilen sözlü sunumlar 2-3 dakika soru-cevap kısmını içerecek şekilde 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
- Kabul edilen poster bildirilerde yazarlardan en az birinin, sözel bildirilerde sunumu yapacak kişinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur.
- Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin yazım /dilinde herhangi bir değişiklik /düzeltme yapılmayacaktır. Yazarların gönderdiği bildiriler olduğu gibi kongre kitapçığında yer alacaktır. Gramer kurallarına uymayan ve yazım hataları olan bildiriler komite tarafından reddedilebilecektir.
- Başlıkta kısaltma kullanılmamalı ve çalışmayı yansıtmalıdır.
- Bildiri başlığının altında yazarların isimleri (adı-soyadı) ve kurumları yazılmalıdır. İletişim için sorumlu yazarın e-posta adresi, telefon ve faks numaraları eklenmelidir.
- Çalışmanın Etik Kurul onayı alınmış olmalı, onaylayan kurum ismi ve onay tarihi belirtilmelidir.
- Bildirilerin içerisinde en fazla 2 tablo ve 2 grafiğe izin verilmekte, her ikisi de basit ve anlaşılır olmalıdır.
- Sunum özetleri başlık hariç 300 kelimeyi geçmemeli ve aşağıdaki bölümleri içermelidir:
Giriş: Çalışma hakkında genel bilgi verilmeli ve çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.
Gereç ve Yöntem: Gereç (materyal) seçimi tanımlanmalı ve yöntem (metod) ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
Bulgular: Veriler açıkça anlatılmalı ve istatistiksel verilerin sunulması gereklidir. ‘’Bulgular ileride tartışılacaktır’’, ‘’daha sonra sunulacaktır’’ tarzında ibareler taşıyan bildiriler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucu net bir şekilde belirtilmelidir. Literatür ile karşılaştırma ve yorum içermemelidir. Çalışma sonuçlarının klinik anlamı vurgulanmalıdır.
- Posterler 90 x 120 cm boyutlarında, karşıdan bakıldığında rahatça okunabilir olmalıdır.
- Kongrenin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri sunum dili olarak Türkçe kullanılmalıdır.
- Başvurular 7 Ağustos 2020 tarihinden sonra kabul edilmeyecektir.

Kayıt ve Konaklama

Kayıt Konaklama Formu Çok Yakında Yayınlanacaktır.

Kayıt

25 Eylül Öncesi Kayıt 25 Eylül Sonrası Kayıt
Dernek Üyesi: 195€ Dernek Üyesi: 210€
Normal: 225€ Normal: 240€
Öğrenci (Doktora/Yüksek Lisans): 100€  Öğrenci(Doktora/Yüksek Lisans): 100€ 
Kayıt Ve Konaklama Bigileri  
-Kayıt ücretlerine bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, çanta, sergi alanı ziyaret, kongre programı, iki öğle yemeği, 4 kahve molası, gala yemeği ve özet kitabı dahildir.
-Öğrenci kayıt ücretine bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, çanta, sergi alanı ziyaret, kongre programı, 2 öğle yemeği, 4 kahve molası ve özet kitabı dahildir.
-Tüm fiyatlara KDV dahildir
-Konaklama fiyatları geceliktir ve fiyatlarına kahvaltı dahildir.


Konaklama

WOW Airport Hotel (4*) Single 80 € Double 90 €
     
WOW İstanbul Hotel (5*) Single 90 € Double 100 €


Banka Bilgileri

TL(₺) Hesap EURO(€) Hesap
Banka: Yapı Kredi Bankası Banka: Yapı Kredi Bankası
Şube: Beşiktaş Şb. Şube: Beşiktaş Şb.
Hesap Sahibi: Solo Kongre Org. Reklam ve Etkinlik Yönetimi
Tic. Ltd. Şti.
Hesap Sahibi: Solo Kongre Org. Reklam ve Etkinlik Yönetimi
Tic. Ltd. Şti.
Şube Kodu: 014 Şube kodu Şube Kodu: 014 Şube kodu
IBAN: TR27 0006 7010 0000 0063 6885 51 IBAN: TR85 0006 7010 0000 0063 8501 76
    SWIFT Kodu (EUR, USD) : YAPITRISXXX

 

Genel Bilgiler

KONGRE YERİ VE TARİHİ
15. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi 23-25 Ekim 2020 tarihleri arasında WOW İstanbul Hotels & Convention Center ‘da gerçekleştirilecektir.

KONGRE DİLİ
Toplantı dili Türkçe ve İngilizce’dir.

KAYIT MASASI
Kayıt masaları 23 Ekim – 24 Ekim 2020 tarihlerinde saat 08:00 – 18:00 arası açık olacaktır.

YAKA KARTI
Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında, poster alanlarında ve sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları, toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliğin sağlanması açısından gereklidir.

KONGRE ÖZET KİTABI
Kongre çantalarının içinde olacaktır.

KONGRE ÇANTALARI
Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılara kayıt masalarından verilecektir.

KONGRE WEB SİTESİ
Kongrenin duyurularına, gerekli başvuru formlarına ve yeni bilgilere https://www.khvhdkongre.com adresinden ulaşabilirsiniz.

SERGİ ALANI
Toplantı boyunca katılımcı firmalar ürün ve görsellerini toplantı merkezinde kendilerine ayrılacak olan alanda sergileyebilecektir. Sergi alanı toplantı boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

DAVET MEKTUBU
Kaydını tamamlamış olan toplantı katılımcılarına, toplantılara katılımını kolaylaştırmak amacıyla, talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olabilmek amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamamaktadır.

KATILIM BELGESİ
Kaydını yaptırmış tüm katılımcılara toplantı merkezindeki kayıt masalarından katılım belgesi verilecektir.

Bilimsel Program

Yapım aşamasında...

Konuşmacılar

Yapım aşamasında...

Sponsorlar

Yapım aşamasında...

Kongre Mekanı

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği

15. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi

23-24-25 Ekim 2020

WOW İstanbul Hotels & Convention Center

Kongre Sekretaryası

Bilimsel Sekretarya