Bilimsel Program

Kayıt & Konaklama

Genel Bilgiler

Davet Mektubu

Sevgili Meslektaşlarımız,

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği olarak 16.’sını gerçekleştireceğimiz Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi için 4-5 Kasım 2022 tarihleri arasında WOW İstanbul Hotels & Convention Center’da bir araya geleceğiz.

Ulusal ve Uluslararası platformda alanında uzman ve tanınmış konuşmacıların katılacağı kongremizde bilgi dinamiğini sağlama ve yenilikleri paylaşmayı hedeflemekteyiz. Kongremiz mesleki gelişimin yanı sıra değerli sponsor firmalarımızın da katılımı ile daha keyifli hale gelecektir.

Meslektaşlarımız kongremiz boyunca kahve araları, yemekler, kokteyl ve gala yemeği sırasında kıdemli araştırmacılarla tanışarak bilimsel değeri yüksek yeni projeler geliştirebilecekleri bir ortam bulacaklardır.

Küçük Hayvan Veteriner Hekimliğinin her alanında farklı konu başlıklarıyla 3 ayrı salonda aynı anda eğitimlerimiz gerçekleşecek olup bilgilerimiz, deneyimlerimiz ve sorunlarımızı paylaşacağımız kongremizde sizlerle bir araya gelmek en büyük dileğimiz.

Mesleki sevgi ve saygılarımızla…

Kurullar

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Dernek Başkanı

Erkut GÖREN

Bilimsel Program ve Davetli Konuşmacı Sorumlusu

Dr. Müjgan Çevik AKSAY
Gözde Beste AKSÖZ

Sponsorluk ve Firma İlişkileri Sorumlusu

Akın Ziya ÜNAL
Uğur SUCU

Reklam ve Tanıtım Sorumlusu

Kadir Uğur BAZAN
Tameris Melek BİLGİN

Kayıt ve Katılımcı İlişkileri Sorumlusu

Elif TEZGÖR
Buket Neşe KALPAKÇI
Ahmet Taha TUNCER

Öğrenci İletişim Sorumlusu

Sara Ece ULUTÜRK
Egemen MAHZUNLAR

Kongre Saymanı

Ömer TUNCER

KONGRE BİLİMSEL KOMİTESİ
Bilimsel Kurul Başkanı

Prof. Dr. Ragıp KILIÇARSLAN

Bilimsel Kurul Üyeleri

Prof. Dr. David CONNOLLY
Prof. Dr. Duygu DALĞIN
Prof. Dr. Murat FINDIK
Prof. Dr. Mukaddes ÖZCAN
Prof. Dr. Tobias SCHWARZ
Prof. Dr. Murat ŞAROĞLU
Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ
Prof. Dr. Kerem URAL
Prof. Dr. Handan VURAL AYDIN
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
Doç. Dr. Mustafa KOÇKAYA
Doç. Dr. Lora KOENHEMSİ
Doç. Dr. Özlem ŞENGÖZ ŞİRİN
Doç. Dr. Bogdan-Alexandru VITALARU
Dr. Dip. Diane ADDIE
Dr. Dip. Maria-Christine FISCHER
Dr. Dip. Paul Malcolm FREEMAN
Dr. Dip. Joanne HARRIS
Dr. Dip. Brook NIEMIEC
Dr. Dip. Jordi PUIG
Dr. Dip. Luca VEZZONI
Dr. Ateş BARUT
Dr. Müjgan ÇEVİK AKSAY
Dr. Thierry FRANCEY
Dr. Zoran LONCAR
Dr. Halil MAHZUNLAR
Dr. Bairbre O'MALLEY
Dr. Ali ERKAN
Dr. Haluk ÖMER

Bildiri

Bildiri Kabul Son Tarihi: 19 Ağustos 2022
Kongreye gönderilen bütün bildiriler araştırma kategorisinde değerlendirilecektir.


Bildiri gönderim kuralları:
- 16. KHVHD Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi bildirileri, poster ve sözel bildiri olarak kabul edilecektir.
- Orijinal çalışmalar, olgu sunumları, retrospektif çalışmalar bildiri olarak gönderilebilir.
- Kongreye gönderilen bildirilerin kesinlikle daha önce sunulmamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.
- Sözel ve poster bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
- Sunum şekli olarak Sözel ya da Poster seçilebilir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
- Kongre Bilimsel Komitesi, içerik ve sunum şekli gibi özellikleri değerlendirerek 6 adet sözel bildiriyi sunulmak üzere seçecektir. Seçilen sözlü sunumlar 2-3 dakika soru-cevap kısmını içerecek şekilde 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
- Kabul edilen poster bildirilerde yazarlardan en az birinin, sözel bildirilerde sunumu yapacak kişinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur.
- Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin yazım /dilinde herhangi bir değişiklik /düzeltme yapılmayacaktır. Yazarların gönderdiği bildiriler olduğu gibi kongre kitapçığında yer alacaktır. Gramer kurallarına uymayan ve yazım hataları olan bildiriler komite tarafından reddedilebilecektir.
- Başlıkta kısaltma kullanılmamalı ve çalışmayı yansıtmalıdır.
- Bildiri başlığının altında yazarların isimleri (adı-soyadı) ve kurumları yazılmalıdır. İletişim için sorumlu yazarın e-posta adresi, telefon ve faks numaraları eklenmelidir.
- Çalışmanın Etik Kurul onayı alınmış olmalı, onaylayan kurum ismi ve onay tarihi belirtilmelidir. - Bildirilerin içerisinde en fazla 2 tablo ve 2 grafiğe izin verilmekte, her ikisi de basit ve anlaşılır olmalıdır.
- Sunum özetleri başlık hariç 300 kelimeyi geçmemeli ve aşağıdaki bölümleri içermelidir:
Giriş: Çalışma hakkında genel bilgi verilmeli ve çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.
Gereç ve Yöntem: Gereç (materyal) seçimi tanımlanmalı ve yöntem (metot) ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
Bulgular: Veriler açıkça anlatılmalı ve istatistiksel verilerin sunulması gereklidir. ‘’Bulgular ileride tartışılacaktır’’, ‘’daha sonra sunulacaktır’’ tarzında ibareler taşıyan bildiriler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucu net bir şekilde belirtilmelidir. Literatür ile karşılaştırma ve yorum içermemelidir. Çalışma sonuçlarının klinik anlamı vurgulanmalıdır.
- Posterler 90 x 120 cm boyutlarında, karşıdan bakıldığında rahatça okunabilir olmalıdır.
- Kongrenin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri sunum dili olarak Türkçe kullanılmalıdır.
- Başvurular 19 Ağustos 2022 tarihinden sonra kabul edilmeyecektir.

Kayıt & Konaklama

Kredi kartı ile ödeme yapılmaktadır.
KAYIT
Dernek Üyesi(Gala Dahil): 2.850 TL
Dernek Üyesi(Gala Hariç): 2.450 TL
Üye Olmayan(Gala Dahil): 3.250 TL
Üye Olmayan(Gala Hariç): 2.850 TL
Öğrenci: 1.250 TL
Refakatçi Gala Bileti: 650 TL
Diş Workshopu- Brook Niemiec 2000 TL
Öğrenci kayıt ücreti sadece Veteriner Fakültesi öğrencilerini kapsamaktadır.

* Tüm fiyatlara yasal KDV dahildir.

Diş Workshopu- Brook Niemiec 2000 TL
* 14 kişi ile sınırlı olup sistem üzerinde ön başvuru yapan ilk 14 kişiye ödeme linki iletilecektir.
** workshop kaydının yapılabilmesi için kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.
***Kayıtları sponsor tarafından yapılan hekimlerimizin bu durumu adresine bildirmeleri gerekmektedir.
khvhdkongre@evronas.com
Kayıt ve Konaklama Bilgileri
- Kayıt ücretlerine bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, çanta, sergi alanı ziyaret, kongre programı, gala yemeği, iki öğle yemeği ve 4 kahve molası dahildir.
- Öğrenci kayıt ücretine bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, çanta, sergi alanı ziyaret, kongre programı, 2 öğle yemeği ve 4 kahve molası dahildir.

KONAKLAMA
WOW Airport Hotel (4*) WOW Hotel (5*)
Tek Kişilik Çift Kişilik Tek Kişilik Çift Kişilik
65 € 70 € 80 € 90 €
* Konaklama fiyatlarına yasal KDV ve kahvaltı dahildir.

KAYIT KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI
- Alınmış olan hizmetlerin iptallerinde geri ödeme yapılmaz.

Banka Bilgileri
TL(₺) Hesap
Banka: Akbank A.Ş.
Şube: Kağıthane Şubesi
Hesap Sahibi: Evronas Org. Dan. İş Gel. ve Tic. A.Ş.
IBAN: TR48 0004 6003 5788 8000 1598 09

Genel Bilgiler

KONGRE YERİ VE TARİHİ

16. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi 4-5 Kasım 2022 tarihleri arasında WOW İstanbul Hotels & Convention Center ‘da gerçekleştirilecektir.

KONGRE DİLİ

Toplantı dili Türkçe ve İngilizce’dir.

KAYIT MASASI

Kayıt masaları 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde saat 08:00 – 18:00 arası açık olacaktır.

YAKA KARTI

Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında, poster alanlarında ve sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları, toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliğin sağlanması açısından gereklidir.

KONGRE ÖZET KİTABI

Bilgiler gelecek.

KONGRE ÇANTALARI

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılara kayıt masalarından verilecektir.

KONGRE WEB SİTESİ

Kongrenin duyurularına, gerekli başvuru formlarına ve yeni bilgilere https://www.khvhdkongre.com adresinden ulaşabilirsiniz.

SERGİ ALANI

Toplantı boyunca katılımcı firmalar ürün ve görsellerini toplantı merkezinde kendilerine ayrılacak olan alanda sergileyebilecektir. Sergi alanı toplantı boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

DAVET MEKTUBU

Kaydını tamamlamış olan toplantı katılımcılarına, toplantılara katılımını kolaylaştırmak amacıyla, talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olabilmek amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamamaktadır.

KATILIM BELGESİ

Kaydını yaptırmış tüm katılımcılara toplantı merkezindeki kayıt masalarından katılım belgesi verilecektir.

Bilimsel Program

Sponsorlar

Platin Sponsor
Gümüş Sponsor
Gala Yemeği Sponsoru
Destek Sponsorları
Uydu Sempozyumu Sponsorları
Konuşmacı Sponsorları
Yaka İpi Sponsoru
Toplantı Salonu İsmi Sponsoru
Bloknot, Kalem Sponsoru

Kongre Mekanı

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği

16. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi

4-5 Kasım 2022

WOW İstanbul Hotels & Convention Center

İletişim

Kongre Sekreteryası

İletişim

Ergenekon Mah. Poyraz Sok. No.15/2
34373 Şişli, İstanbul

+90 212 296 04 60

khvhdkongre@evronas.com

Bilimsel Sekreterya

İletişim

Vali Konağı Cad. Kodaman Sk. Yonca Apt
No:20/5 Nişantaşı / ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 530 300 74 84

khvhdbilimsel@gmail.com