Rachel Hattersly

Rachel Hattersley

İş deneyİmİ:

Dick white referrals (2018-halen)

KÜÇÜK HAYVAN CERRAHİSİ UZMANI -Çok disiplinli bir ekibin parçası olarak, yoğun bir referans kliniğinde örnek olarak gösterilen hasta bakımı ve kapsamlı geçici altın standart bakımı.

Şu anda iki ECVS asistan hekimi ve aynı zamanda bazı rotasyon stajyerleri de denetliyorum. Ayrıca Nottingham lisans öğrencilerinin klinik araştırma ve öğretimine de katılıyorum.

Northwest Veterinary Specialists (2016-2018)-KUZEYBATI VETERİNER UZMANLARI

CERRAHİ BÖLÜM SORUMLUSU – Multidisipliner bir ekibin parçası olarak altın standart bakım ve örnek hasta bakımını kapsayan yoğun bir referans kliniğinde klinik rol.Ayrıca servis sorumlusu olarak, ameliyat ekibini yönettim ve üst düzey yönetim ekibinin ve pazarlamanın faaliyetlerine ve gelişimine katkıda bulundum.

Davies Veterinary Specialists (2012-2016)-DAVIES VETERİNER UZMANLARI

KÜÇÜK HAYVAN CERRAHİSİ UZMANI – Yoğun bir küçük hayvan referans hastanesinde uzman cerrahlardan oluşan 5 kişilik bir ekibin üyesi.

NOTTINGHAM ÜNİVERSİTESİ (2011-2012)

KÜÇÜK HAYVAN CERRAHİSİNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Pride Veteriner Hastanesinde çok multi-disipliner bir ekipte (yumuşak doku,ortopedik ve cerrahi nöroloji) referans cerrahı. Bununla birlikte lisans cerrahi rotasyonu ve klinik öğretim. Öğretim görevlisi olarak üniversite ekibinin klinik dışı üyeleriyle lisans eğitimi vermek ve mentorluk sağlamak amacıyla da yakından çalıştım.

LIVERPOOL ÜNİVERSİTESİ (2008-2011)

Küçük hayvan cerrahisinde RCVS Trust resident

Multi-disipliner  bir üniversite eğitim hastanesinde küçük hayvan yumuşak doku cerrahisi, ortopedi ve cerrahi nöroloji alanında ECVS onaylı ihtisas eğitim programı. Klinik eğitimime ek olarak, yoğun bir şekilde küçük bir lisans grubu öğretimine katıldım ve ayrıca lisans dersleri verdim. 

Mill House VeterİNER HASTANESİ (2006-2008)

Veteriner Cerrah–Rutin danışmanlık,görüntüleme ve tıbbi vakaları gerçekleştirirken daha karmaşık prosedürleri de üstlenen 8 kişilik yoğun bir ilk görüş uygulaması ekibinde birincil cerrah.

Wey Referrals (2005-2006)

Rotasyon Stajyer – Küçük hayvan hekimliği ve cerrahisinde 12 aylık rotasyon stajyerlik.

 

Hall Court (2004-2005)

Veteriner Cerrah – 5 kişilik yoğun bir ekipten oluşan karma uygulamada asistanlık.

Peter Edgar VeterİNER CERRAHİ (2003-2004)

Veteriner Cerrah – İlk görüş uygulamasında asistanlık.

 

MESLEKİ NİTELİKLER:

RCVS küçük hayvan cerrahi uzmanlığı (2016)

Avrupa küçük hayvan cerrahi uzmanlığı (2012)

RCVS küçük hayvan cerrahi uzmanlığı sertifikası (2009)

Veteriner Hekimlik lisansı (onur derecesiyle) (2003)

  • Final sınavlarında elde edilen ikinci en yüksek puan için Yüzüncü Yıl Ödülü
  • Büyük Hayvan Çalışmaları'nda en iyi performans için Moredun Vakfı Ödülü

 

Yayınlar ve özet sunumlar:

  1. Swinbourne N. Jeffery M.S. Tivers R. Artingstall F. Bird T. Charlesworth I. Doran A. Freeman J. Hall R. Hattersley J. Henken J. Hughes B. de la Puerta L. Rutherford T. Ryan H. Williams S. Woods I. Nicholson (2017).Kedi ve köpeklerde tam kalınlıkta gastrointestinal biyopsiyi takiben oluşan cerrahi bölge ayrılması ve risk faktörleri. JSAP. 58: 495-503

 

Pettitt, R., Cripps, P., Baker, M., Hattersley, R., Lorenz, N., McConnell, F. (2014) 25 köpekte tibial tüberozite ilerlemesini takiben patellar ligamentin radyografik ve ultrasonografik değişiklikleri. VCOT  Volume: 27 Issue: 3 Pages: 216-221

 

Hattersley, R., Trevail, T., Comerford, E. (2011)  Bilgisayarlı tomografik bulgular ve olgun bir köpekte proximal ulnanın alışılmadık kırık tedavisi. Issue 2 2011 Pages: 161-164

 

Hattersley, R., McKee, M., O'Neill, T., Clarke, S., Butterworth, S., Maddox, T., Owen, M., Langley-Hobbs, S. J. and Comerford, E. (2011), Köpeklerde humeral kondilin tam gelişmemiş ossifikasyonunun tedavisi sonrası gelişen postoperatif komplikasyonlar. Veterinary Surgery, 40: 728–733.

 

Jackson, B., Hattersley, R. et al (2006) Östrus siklus aşamaları ve safkan at ırklarında kemik hücresi aktivitesi arasındaki ilişki. American Journal of Veterinary Research Vol. 67, No. 9, Pages 1527-1532

 

Veteriner Yumuşak Doku Cerrahları Derneği sonbahar toplantısı (Ekim 2015). Deri  altı üreteral bypass

 

Veteriner Yumuşak Doku Cerrahları Derneği bahar toplantısı (Nisan 2015). Brakisefali Obstrüktif Hava Yolu Sendromlu Köpeklerde Klinik Belirtiler ile Laringeal Kollaps Derecesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Özet)

 

İngiltere Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (Nisan 2014).Katlanmış flep palatoplasti tekniği kullanılarak brakisefalik hava yolu tıkanıklığı sendromunun cerrahi tedavisi uygulanan köpeklerde kısa dönem post-operatif komplikasyon oranları (Özet)

 

İngiltere Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Kongresi (Nisan 2009).Köpeklerde humeral kondilin tam gelişmemiş ossifikasyonunun tedavisi sonrası gelişen postoperatif komplikasyonlar

 

CPD faalİyetlerİ:

Drenaj yerleşimi ve yönetimi BSAVA Kongresi (2018 ve 2019)

CertAVP BSAVA Kongresi için vaka raporu yazımı (2019)

Ürolitiyazis cerrahi komplikasyonları ile başa çıkma BSAVA Kongresi (2019)

Cerrahi kanama ile başa çıkma BSAVA Kongresi (2019)

RTA hastasına yaklaşım bölgesel BSAVA CPD (2018)

Torasik travma BSAVA Kongresi (2018)

Degloving Yaralanmaları BSAVA Kongresi (2018)

Brakiosefalik obstrüktif havayolu sendromu Northwest Veteriner Cerrahlar (2017)

Acil cerrahi web semineri serisi. CPD solüsyonları (2016 - halen)

Veteriner ortopedi. Harper Adams Üniversitesi Fizyoterapi Yüksek Lisansı (2014-devam ediyor)

Veteriner nöroloji. Harper Adams Üniversitesi Fizyoterapi Yüksek Lisansı (2015-devam ediyor)

Abdominal Cerrahi, Davies Veteriner Uzmanları external CPD (2015)

Feline ureterolithiasis. Davies Veteriner Uzmanları external CPD (2015)

Feline enjeksiyon bağlı sarkomalar, Davies Veteriner  Uzmanları external CPD (2014)

Şilotoraks. Davies Veteriner Uzmanları external CPD (2014)

Dirençli yara enfeksiyonlarına yaklaşım.. İngiltere Küçük Hayvan Hekimleri Derneği (Nisan 2010). 

 

Edİtoryal ve profesyonel faalİyetler:

Journal of Small Animal Practice-Yayın Yönetmeni (2012-halen)

BSAVA program komite üyesi (2016-halen)

BSAVA yayınları komitesi (2014-2016)

AVSTS Araştırma Kooperatifiyle Üyelik İrtibatı

Journal of Small Animal Practice and the Veterinary Record-Eleştirmen

CertAVP cerrahi modülleri için cerrahi danışman (Liverpool Üniversitesi)

ECSV sınav komitesi üyesi (2017-halen)

 

Profesyonel üyelİkler

Royal Kolej Veteriner Hekimleri

Avrupa Koleji Veteriner Hekimleri

British Kolej Veteriner Uzmanları

İngiltere Veteriner Hekimler Derneği

İngiltere Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği

 

Hobİler ve İlgİ alanları

Spor boş vaktimi değerlendirmekte büyük bir rol oynuyor.Şuan triatlon sezonu için çalışıyorum.Yerel spor merkezimde günlük antreman yapıyorum. Boks ve bisiklet sürmek için çok tutkuluyum. Ayrıca davul çalmayı da öğreniyorum.

Aileme çok bağlıyım ve birlikte zaman geçirmekten hoşlandığım sıkı bir arkadaş çevrem var. Hevesli bir okuyucuyumdur ve müzikten ve doğa yürüyüşlerinden hoşlanırım.

Kapsamlı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’ya seyahat etme şansım oldu. Ve ayrıca Hindistan’a, Tayland’a, Afrika ve Avustralya’ya da seyahat ettim. Mission Rabies ve WVS’in bir parçası olarak,kısırlaştırma ve aşı programına katılmak için 2016 ve 2017 yıllarında Malawi’ye gittim.

Kongre Mekanı

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği

14. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi

8-9-10 Kasım 2019

WOW İstanbul Hotels & Convention Center

Kongre Sekretaryası