Paul Freeman

Paul Freeman MA, VetMB, Cert SAO, Dip ECVN, MRCVS (Veteriner Nörolojide Avrupa ve RCVS Uzmanı).

Paul Freeman, 30 yılı aşkın bir süredir çeşitli veterinerlik kariyeriyerine sahiptir. 1993 yılında Küçük Hayvan Ortopedi'de RCVS sertifikasını almadan önce çalışma hayatına genel uygulama veterineri olarak başladı. Daha sonra 20 yıl boyunca genel pratisyenlik ve ortopedi uzmanı olarak çalıştı ve 2008'de nörolojide ihtisasa başladı. Bu, 2014 yılında Avrupa Veteriner Nörolojisi Diplomasini ve ayrıca RCVS ve Avrupa Uzmanlık statüsüne almasini sagladi. Paul, 2016 yılında Cambridge Üniversitesi'nin Kraliçe Veteriner Okulu Hastanesi'nde Klinik Nörolog olarak görevine başladı ve o zamandan beri Cambridge'deki nöroloji servisi hızla büyüdü. Paul şu anda iki kıdemli uzman meslektaşıyla çalışmanın yanı sıra deneyimli ve genç klinik noroloklarida denetlemektedir. Başlıca araştırma alanları omurilik zedelenmesi, özellikle köpekler arası disk herniasyonu ve fenestrasyonudur. 2017'de, köpek IVDH'nin kısa bir gözden geçirmesini yayınladı ve aynı zamanda Kuzey Amerika Veteriner Kliniklerine, Nöroloji meselesine (Ocak 2018) katkıda bulundu. Paul, BSAVA Kongresi 2017 de dahil olmak üzere geniş çapta konferanslar düzenlemiştir ve şu anda tüm verdigi egitim ve ogretimlerini işinin en zevkli yönü olarak görmektedir.

Kongre Mekanı

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği

14. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi

8-9-10 Kasım 2019

WOW İstanbul Hotels & Convention Center

Kongre Sekretaryası