Murat Fındık

Tokat’ta, 3 Mayıs 1969’da doğan Murat FINDIK ilk, orta ve lise öğrenimini Tokat, Samsun ve İstanbul’da tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde lisans öğrenimine başladı ve 1991 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı ve 1999 yılında doktora tezini tamamladı. 1999 yılında TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırmacı Bursuna hak kazandı. Ocak 2001’de Doçent ünvanı aldı. 2000-2004 yılları arasında uluslararası veteriner şirketlerinde teknik müdür ve ürün müdürü olarak görev yaptı. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’na Doçent olarak atandı. 2008-2012 yılları arasında Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Prof. Fındık 2012 yılında da Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı makalesi, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunduğu sözlü ve poster bildirileri vardır. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeliğine devam etmekte ve lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Evlidir ve iki kız çocuğu babasıdır.

Kongre Mekanı

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği

14. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi

8-9-10 Kasım 2019

WOW İstanbul Hotels & Convention Center

Kongre Sekretaryası