Ateş Barut

VETERİNER HEKİM DR. ATES BARUT, DVM, PHD

Lise eğitimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Ateş Barut 1998 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin cerrahi anabilim dalında başladığı doktora eğitimini 2004  yılında tamamlayarak “Veteriner Hekim Doktor” ünvanının aldı. Mesleki çalışmalarına bugün Türkiye’nin en büyük özel küçük hayvan hastanesi olan Petcode Hayvan Hastanesi’nde devam etmekte olan  Ateş Barut’un veteriner ortopedi, travmatoloji, nöroloji, nöroşirurji ve yumuşak doku cerrahisi alanlarında yayımlanmış onlarca makalesi ile ulusal ve uluslararası kongrelerde gerçekleşmiş bir çok sunumu bulunmaktadır.

Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi’nde tiroid tümörleri cerrahisi konulu çalışmasıyla“En İyi Poster Sunum” , 2007 yılında KHVHD ulusal kongresinde “ Kauda equina kompresyon” ve 2012 yılı KHVHD ulusal kongresinde Pug ırkı köpeklerde görülen ‘Pug Dog Ensefalit hastalığı’ ile ilgili çalışmalarıyla iki defa  “En İyi Bilimsel Bildiri” ödülü kazanmıştır. Ateş Barut, mezuniyeti sonrası birçok ulusal ve uluslararası kongreye katılmakla kalmayıp  Norveç, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mesleki çalışmalarda bulunmuş ve bugün dünyanın en büyük özel veteriner sağlık kurumu kabul edilen “AMC-Animal Medical Center/ Manhattan” da katıldığı eğitim programı ile “Nöroloji ve Nöroşirurji” stajı yapmıştır. Avrupa Veteriner Nöroloji Derneği aktif üyesi olan Dr.Ateş Barut 2016 yılında Amerika Ohio State Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Nöroloji Beyin Kampı’ Eğitim Programı’nı başarı ile tamamlamıştır.   

Bir akademisyen olmamasına rağmen kendisini daima bilimsel çalışan bir klinisyen olarak tanımlayan Dr. Ateş Barut  mezuniyet sonrası meslek içi eğitim seminerleri de düzenleyerek bilginin paylaşıldıkca büyüyeceğine ve mesleki hizmet çıtasının ancak bu şekilde yükseltilebileceğine olan inancını göstermektedir.   “ Kalça Displazisine Dair Tüm Doğrular ve Tüm Yanlışlar” , “ Klinisyen Gözüyle Diz” ve  “ Klinik Nöroloji” isimli  seminerleri ile bugüne kadar İstanbul, Ankara, izmir, Mersin ve Antalya’da yüzlerce veteriner hekime ulaşmıştır.  Dr.Barut’un “klinik nöroloji” semineri sadece ülkemizde gerçekleşmekle kalmamış, 2015 yılında İsveç ve Romanya’da ikiyüzün üzerinde Avrupalı meslektaşımızın katılımı ile düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüştür. 

Kongre Mekanı

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği

14. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi

8-9-10 Kasım 2019

WOW İstanbul Hotels & Convention Center

Kongre Sekretaryası