Arzu Fındık

17 Ağustos 1973’te Ankara’da doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara’da yaptı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde lisans öğrenimine başladı ve 1995 yılında birincilikle mezun oldu. Aynı yıl AÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji doktora eğitimine başladı. 1996 yılında TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursu kazandı. 1999 yılında Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı ve 2000 yılında doktor unvanı aldı. 2001-2004 yılları arasında Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde Aerob Bölüm Başkanlığı yaparak aşı ve hiperimmun serum gibi biyolojik ürünlerin üretimi üzerine çalıştı. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Mayıs 2013’te Doçent unvanı aldı. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı makalesi, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunduğu sözlü ve poster bildirileri vardır. Doç. Dr. Arzu FINDIK, hala Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmekte ve Mikrobiyoloji, İmmunoloji, Epidemiyoloji ve Kanatlı Hayvan Hastalıkları lisans dersleri ile yüksek lisans programı bünyesinde çeşitli dersleri vermektedir. Evlidir ve iki kız çocuğu vardır.

Kongre Mekanı

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği

14. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi

8-9-10 Kasım 2019

WOW İstanbul Hotels & Convention Center

Kongre Sekretaryası