Bilimsel Program

Kayıt ve Konaklama

Genel Bilgiler

Davet Mektubu

Sevgili Meslektaşlarımız,

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği 14. Yıllık Kongresi, 8-10 Kasım 2019 tarihinde, İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kongremiz, “Bilimin kliniğe yansıması: Küçük Hayvan Hekimliğinde güncellemeler” teması ile birbirinden değerli konuşmacıları Küçük Hayvan Hekimleri ile buluşturmayı ve güncel bilgileri dinamik oturumlarla paylaşmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla ulusal ve uluslararası platformda alanımızda çalışan, konularında tanınmış konuşmacıları sizlerle bir araya getireceğiz.

Kongremizde, genç meslektaşlarımız kıdemli araştırmacılar ile bir araya gelerek uygulanabilir ve bilimsel değeri yüksek yeni projeler planlayabilecekleri bir ortam bulacaklardır.

Küçük Hayvan Hekimliğinin her alanından uzman kişilerin güncel bilgiler ile klinik tedavi, tanı ve klinik yönetimlere tutacakları ışıkla hep birlikte aydınlanabilmek, bilgilerimizi, deneyimlerimizi ve sorunlarımızı paylaşmak, birlikte çözüm önerileri bulmak, sosyal paylaşımlarda bulunarak meslektaşlar arası iletişimi güçlendirmek üzere sizlerle bir araya gelmek en büyük dileğimiz.

Mesleki sevgi ve saygılarımızla…

Kurullar

Dernek Başkanı
Erkut Gören
Kongre Onursal Başkanı
Prof.Dr. Nilüfer Aytuğ
Bilimsel Program ve Davetli Konuşmacı Sorumlusu
Dr. Müjgan Çevik Aksay
Gözde Beste Aksöz
Sponsorluk ve Firma İlişkileri Sorumlusu
Akın Ziya Ünal
Reklam ve Tanıtım Sorumlusu
Kadir Uğur Bazan
Kayıt ve Katılımcı İlişkileri Sorumlusu
Elif Tezgör
Neşe Buket Kalpakçı
Öğrenci İletişim Sorumlusu
Sara Ece Ulutürk
Kongre Saymanı
Ömer Tuncer
Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. Ragıp Kılıçarslan
Bilimsel Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa Arıcan
Prof. Dr. Öznur Arslan
Prof. Dr. Levent Aydın
Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ
Prof. Dr. Utku Bakırel
Prof. Bob Doneley
Prof. Dr. Murat Fındık
Prof. Dr. Tony Glaus
Prof. Dr. Mukaddes Özcan
Prof. Serhat Özsoy
Prof. Savaş Öztürk
Prof. Dr. Zeynep Pekcan
Prof. Dr. Gonçalo Da Graça Pereira
Prof. Dr. Murat Sarıerler
Prof. Murat Şaroğlu
Prof. Dr. Bülent Ulutaş
Prof. Handan Vural Aydın
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz
Prof. Dr. Zeki Yılmaz
Doç. Dr. Nusret Apaydın
Doç. Dr. Alper Demirutku
Doç. Dr. Arzu Fındık
Doç. Dr. Cenk Yardımcı
Dr. Müjgan Çevik Aksay
Dr. Louise Allum
Dr. Ateş Barut
Dr. Alper Bayrakal
Dr. Sebastien Behr
Dr. Ali Erkan
Dr. Paul Freeman
Dr. Sabine Gleich
Dr. Rachel Dawn Hattersley
Dr. Heidi Lobprise
Dr. Halil Mahzunlar
Dr. Haluk Ömer
Dr. Simona Radaelli
Dr. Margie Scherk
Dr. Maurice Zandvliet

 

Bildiri

Bildiri Kabul Son Tarihi: 23 Ağustos 2019
Kongreye gönderilen bütün bildiriler araştırma kategorisinde değerlendirilecektir.


Bildiri gönderim kuralları:
- 14. KHVHD Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi bildirileri, poster ve sözel bildiri olarak kabul edilecektir.
- Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildirinizin word formatında khvhdbilimsel@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
- Orijinal çalışmalar, olgu sunumları, retrospektif çalışmalar bildiri olarak gönderilebilir.
- Kongreye gönderilen bildirilerin kesinlikle daha önce sunulmamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.
- Sözel ve poster bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
- Sunum şekli olarak Sözel ya da Poster seçilebilir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
- Kongre Bilimsel Komitesi, içerik ve sunum şekli gibi özellikleri değerlendirerek 6 adet sözel bildiriyi sunulmak üzere seçecektir. Seçilen sözlü sunumlar 2-3 dakika soru-cevap kısmını içerecek şekilde 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
- Kabul edilen poster bildirilerde yazarlardan en az birinin, sözel bildirilerde sunumu yapacak kişinin kongre kayıt işlemlerini yaptırması zorunludur.
- Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin yazım /dilinde herhangi bir değişiklik /düzeltme yapılmayacaktır. Yazarların gönderdiği bildiriler olduğu gibi kongre kitapçığında yer alacaktır. Gramer kurallarına uymayan ve yazım hataları olan bildiriler komite tarafından reddedilebilecektir.
- Başlıkta kısaltma kullanılmamalı ve çalışmayı yansıtmalıdır.
- Bildiri başlığının altında yazarların isimleri (adı-soyadı) ve kurumları yazılmalıdır. İletişim için sorumlu yazarın e-posta adresi, telefon ve faks numaraları eklenmelidir.
- Çalışmanın Etik Kurul onayı alınmış olmalı, onaylayan kurum ismi ve onay tarihi belirtilmelidir.
- Bildirilerin içerisinde en fazla 2 tablo ve 2 grafiğe izin verilmekte, her ikisi de basit ve anlaşılır olmalıdır.
- Sunum özetleri başlık hariç 300 kelimeyi geçmemeli ve aşağıdaki bölümleri içermelidir:
Giriş: Çalışma hakkında genel bilgi verilmeli ve çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.
Gereç ve Yöntem: Gereç (materyal) seçimi tanımlanmalı ve yöntem (metod) ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
Bulgular: Veriler açıkça anlatılmalı ve istatistiksel verilerin sunulması gereklidir. ‘’Bulgular ileride tartışılacaktır’’, ‘’daha sonra sunulacaktır’’ tarzında ibareler taşıyan bildiriler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucu net bir şekilde belirtilmelidir. Literatür ile karşılaştırma ve yorum içermemelidir. Çalışma sonuçlarının klinik anlamı vurgulanmalıdır.
- Posterler 90 x 120 cm boyutlarında, karşıdan bakıldığında rahatça okunabilir olmalıdır.
- Kongrenin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildiri sunum dili olarak Türkçe kullanılmalıdır.
- Başvurular 23 Ağustos 2019 tarihinden sonra kabul edilmeyecektir.

Kayıt ve Konaklama

Kayt Ve Konaklama Butonu v2

oegrenci buton


Kayıt

25 Ekim Öncesi Kayıt 25 Ekim Sonrası Kayıt
Dernek Üyesi: 195€ Dernek Üyesi: 210€
Normal: 225€ Normal: 240€
Öğrenci (Doktora/Yüksek Lisans): 100€  Öğrenci(Doktora/Yüksek Lisans): 100€ 
Öğrenci(Lisans): 400TL Öğrenci(Lisans): 400TL 
Kayıt Ve Konaklama Bigileri  
-Kayıt ücretlerine bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, çanta, sergi alanı ziyaret, kongre programı, iki öğle yemeği, 4 kahve molası, gala yemeği ve özet kitabı dahildir.
-Öğrenci kayıt ücretine bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, çanta, sergi alanı ziyaret, kongre programı, 2 öğle yemeği, 4 kahve molası ve özet kitabı dahildir.
-Tüm fiyatlara KDV dahildir
-Konaklama fiyatları geceliktir ve fiyatlarına kahvaltı dahildir.


Konaklama

WOW Airport Hotel (4*) Single 80 € Double 90 €
     
WOW İstanbul Hotel (5*) Single 90 € Double 100 €


Banka Bilgileri

TL(₺) Hesap EURO(€) Hesap
Banka: TEB Banka: TEB
Şube: Mecidiyeköy Şube: Mecidiyeköy
Hesap Sahibi: Özel Organizasyonlar & Turizm Planlama Pazarlama A.Ş.
(CORMEP)
Hesap Sahibi: Özel Organizasyonlar & Turizm Planlama Pazarlama A.Ş.
(CORMEP)
Hesap No: 62709922 Hesap No: 62710221
IBAN: TR 87 0003 2000 0000 0062 709922 IBAN: TR 65 0003 2000 0000 0062 710221

Genel Bilgiler

KONGRE YERİ VE TARİHİ
14. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi 8-10 Kasım 2019 tarihleri arasında WOW İstanbul Hotels & Convention Center ‘da gerçekleştirilecektir.

KONGRE DİLİ
Toplantı dili Türkçe ve İngilizce’dir.

KAYIT MASASI
Kayıt masaları 8 Kasım – 9 Kasım 2019 tarihlerinde saat 08:00 – 18:00 arası açık olacaktır.

YAKA KARTI
Tüm katılımcı ve refakatçilerin toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, sergi alanlarında, poster alanlarında ve sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları, toplantının sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliğin sağlanması açısından gereklidir.

KONGRE ÖZET KİTABI
Kongre çantalarının içinde olacaktır.

KONGRE ÇANTALARI
Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılara kayıt masalarından verilecektir.

KONGRE WEB SİTESİ
Kongrenin duyurularına, gerekli başvuru formlarına ve yeni bilgilere https://www.khvhdkongre.com adresinden ulaşabilirsiniz.

SERGİ ALANI
Toplantı boyunca katılımcı firmalar ürün ve görsellerini toplantı merkezinde kendilerine ayrılacak olan alanda sergileyebilecektir. Sergi alanı toplantı boyunca katılımcıların ziyaretine açık olacaktır.

DAVET MEKTUBU
Kaydını tamamlamış olan toplantı katılımcılarına, toplantılara katılımını kolaylaştırmak amacıyla, talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olabilmek amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamamaktadır.

KATILIM BELGESİ
Kaydını yaptırmış tüm katılımcılara toplantı merkezindeki kayıt masalarından katılım belgesi verilecektir.

Bilimsel Program

program buton

 

1. Gün 8 Kasım 2019

Cuma

8 Kasım 2019 Cuma

Kedilerde Kronik İshal; Ne Yapmalı? Nasıl Yönetmeli? Puzzle'ı Birlikte Tamamlayalım!

Oturum Başkanı: Erkut GÖREN

Prof. Dr. Nilüfer AYTUĞ - Prof.Dr. Murat SARIERLER

Major Degloving Yara Yönetimi

Oturum Başkanı: Gizem TAKTAK

Rachel HATTERSLY

Brakiosefalik Obstrüktif Hava Yolu Hastalığı; Nereye Gidiyoruz?

Oturum Başkanı: Gizem TAKTAK

Rachel HATTERSLY

Kahve Arası

Hastalığın Önlenmesi - Büyük Evcil Hayvan Gruplarını Mutlu ve Sağlıklı Tutmak

Oturum Başkanı: Gözde Beste AKSÖZ

Louise ALLUM

Koruma Başarısız Olursa - Büyük Evcil Hayvan Gruplarında Hastalığın Tedavisi

Oturum Başkanı: Gözde Beste AKSÖZ

Louise ALLUM

Öğle Yemeği

Metin UCA ile Passaparola

Problemden Çözüme Kaşıntı

Oturum Başkanı: Talat GÜLBAY

Bülent ULUTAŞ

Köpeklerde Atopik Dermatitin Tedavisi: Nasıl Bir Strateji Uygulamalıyız?

Oturum Başkanı: Talat GÜLBAY

Bülent ULUTAŞ

Kahve Arası

Purina Institute Türkiye Lansmanı

Açılış Seremonisi + Purina Hoşgeldin Kokteyli

Adrenal Bez - Adrenal Hastalıkların Teşhisi ve Yönetiminde Yenilikler

Oturum Başkanı: Uğur BAZAN

Sabine GLEICH

CNE, PLN, UPC - Renal Hastalıkların Yönetiminde Çalışır mı Çalışmaz mı?

Oturum Başkanı: Uğur BAZAN

Sabine GLEICH

Kahve Arası

Kedi ve Köpeklerde İstenmeyen Gebeliklere Yaklaşım

Oturum Başkanı: Elif BAYOĞLU TEZGÖR

Murat FINDIK

Kedi ve Köpeklerde Sindirim Kanalı Hastalıklarında Radyografik Tanı

Oturum Başkanı: Elif BAYOĞLU TEZGÖR

Savaş ÖZTÜRK

Öğle Yemeği

Pelvis Kırıklarının Değerlendirme Kriterleri Nelerdir? Kafes istirahati mi? Cerrahi mi?

Oturum Başkanı: Buket KALPAKÇI

Mustafa ARICAN

Pelvis Kırıklarına Cerrahi Yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Buket KALPAKÇI

Mustafa ARICAN

Kahve Arası

Kedi ve Köpeklerde Önemli Sindirim Sistemi Parazitleri ve Kontrolü

Oturum Başkanı: Necla KÖSEOĞLU KÖPRÜLÜ

Levent AYDIN

Açılış Seremonisi + Purina Hoşgeldin Kokteyli

Kanatlı Cerrahisi İçin En İyi 10 İpucu

Oturum Başkanı: Duygu SEZER

Bob DONELEY

Kanatlı Anestezisinde Mortaliteyi Azaltmak

Oturum Başkanı: Duygu SEZER

Bob DONELEY

Kahve Arası

Kuşlarda Karaciğer Hastalığının Tedavisi

Oturum Başkanı: Duygu SEZER

Bob DONELEY

Makav Papağanında Makas Gaga Tedavisi

Oturum Başkanı: Duygu SEZER

Bob DONELEY

Öğle Yemeği

Kuşlarda Acil

Oturum Başkanı: Ahmet ÖZAK

Serhat ÖZSOY

Kuşlarda Beslenme İle İlgili Bozukluklar

Oturum Başkanı: Ahmet ÖZAK

Serhat ÖZSOY

Kahve Arası

Kuşlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları

Oturum Başkanı: Erkan MORGÜL

Serhat ÖZSOY

Kuşlarda Tüy Yolma ve Sağaltımı

Oturum Başkanı: Erkan MORGÜL

Serhat ÖZSOY

Açılış Seremonisi + Purina Hoşgeldin Kokteyli

Anestezinin Temel Prensipleri

Oturum Başkanı: Buket KALPAKÇI

Nusret APAYDIN

Anestezinin Temel Prensipleri

Oturum Başkanı: Buket KALPAKÇI

Nusret APAYDIN

Kahve Arası

Nörolojik Muayenenin Altın Kuralları

Oturum Başkanı: Sara Ece ULUTÜRK

Ateş BARUT

Dişi Kedi ve Köpeklere Reprodüktif Yaklaşım

Oturum Başkanı: Elif BAYOĞLU TEZGÖR

MURAT FINDIK

Öğle Yemeği

Radyolojide Temel Kavramlar

Oturum Başkanı: Nusret APAYDIN

Savaş ÖZTÜRK

Tek Sağlık Yaklaşımında Antibiyotik Dirençliliği

Oturum Başkanı: Ömer TUNCER

Arzu FINDIK

Kahve Arası

Kan Gazlarını Birlikte Değerlendirelim

Oturum Başkanı: Ragıp KILIÇARSLAN

Nilüfer AYTUĞ

Açılış Seremonisi + Purina Hoşgeldin Kokteyli

2. Gün 9 Kasım 2019

Cumartesi

9 Kasım 2019 Cumartesi

Çevresel Zenginleştirme: Yaşam Koşulları Kedinin Davranışsal Sorunlarına Yol Açabilir mi?

Oturum Başkanı: Ercan ÇOKÇEKEN

Gonçalo da Graça PEREIRA

Bilişsel İşlev Bozukluğu Sendromu: Yaşlanmayı Durdurabilir miyiz?

Oturum Başkanı: Ercan ÇOKÇEKEN

Gonçalo da Graça PEREIRA

Kahve Arası

Veteriner Onkoloji, Sadece Bir TLC Meselesi

Oturum Başkanı: Serdar Seçkin ARUN

Maurice ZANDVLIET

Acil Serviste Kanser, Sadece Ölüm Kalım Meselesi

Oturum Başkanı: Serdar Seçkin ARUN

Maurice ZANDVLIET

Öğle Yemeği

Ventral Bulla Ostektomisi: Neden? Ne Zaman? Nasıl?

Oturum Başkanı: Arzu FINDIK

Alper DEMİRUTKU

Otorinolaringoloji Boğaz Muayenesine Sistematik Yaklaşım

Oturum Başkanı: Arzu FINDIK

Alper DEMİRUTKU

Kahve Arası

Göz ve Görüş İçin Potansiyel Tehlike: Lens Luksasyonu

Oturum Başkanı: Haluk ÖMER

MURAT ŞAROĞLU

Kedilerde Neonatal Keratokonjunktivitis Komplikasyonlarına Cerrahi Yaklaşım

Oturum Başkanı: Haluk ÖMER

MURAT ŞAROĞLU

Gala

Kedi Diş Hekimliği

Oturum Başkanı: Özlem ŞENGÖZ ŞİRİN

Heidi LOBPRISE

Periodontal Hastalık

Oturum Başkanı: Özlem ŞENGÖZ ŞİRİN

Heidi LOBPRISE

Kahve Arası

Alt Üriner Sistem Sağlığı – Metabolizma ve Stres

Oturum Başkanı: Nilüfer AYTUĞ

Margie SCHERK

Feline Renal Hastalıklarda Protein Tartışmaları

Oturum Başkanı: Nilüfer AYTUĞ

Margie SCHERK

Öğle Yemeği

Feline Kronik Ağrı Sendromları – Musculoskletalden Fazlası

Oturum Başkanı: Nilüfer AYTUĞ

Margie SCHERK

Dispneik Kedi: Diagnostik Yaklaşım ve Acil Durumda Tedavinin İlk Basamağı

Oturum Başkanı: Hadi ALİHOSSEİNİ

Tony GLAUS

Kahve Arası

Kardiovasküler Yetmezlik: Kalbi Etkileyen Primer Kalp Hastalığı mı yoksa Sistemik Hastalık mı?

Oturum Başkanı: Hadi ALİHOSSEİNİ

Tony GLAUS

Myxomatous Mitral Kapak Hastalığı: Klinik Bulgular, Ne Zaman Tedavi Etmeli, Nasıl İzlemeliyiz?

Oturum Başkanı: Hadi ALİHOSSEİNİ

Tony GLAUS

Gala

Stressiz Feline Nörolojik Muayene

Oturum Başkanı: Ateş BARUT

Paul FREEMAN

Feline Spinal Cord Hastalığı; Teşhis Zorluğu

Oturum Başkanı: Ateş BARUT

Paul FREEMAN

Kahve Arası

Kranial Muayenede Anatomik Tanı: Beynin Sözlüğü

Oturum Başkanı: Savaş ÖZTÜRK

Ahmet ÖZAK

Servikal Travmalara Doğru Yaklaşım

Oturum Başkanı: Savaş ÖZTÜRK

Ahmet ÖZAK

Öğle Yemeği

Torakolumber İntervertebral Disk Hastalıklarında Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanı: Dilek ÖZTÜRK

Yusuf Sinan ŞİRİN

Torakolumber İntervertebral Disk Hastalıklarında Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanı: Dilek ÖZTÜRK

Yusuf Sinan ŞİRİN

Kahve Arası

Kedi ve Köpeklerde Epilepsi Nöbetlerinde Güncel Tanısal ve Tedavi Yaklaşımları

Oturum Başkanı: Dilek ÖZTÜRK

Alper BAYRAKAL

Nöroloji ve Kortikosteroidler: Prednizolonlamalı mı, prednizolonlamamalı mı?

Oturum Başkanı: Sara Ece ULUTÜRK

Ateş BARUT

Gala

Sözel Sunumlar

Öğle Yemeği

Uydu Sempozyumu Hasvet

3. Gün 10 Kasım 2019

Pazar

10 Kasım 2019 Pazar

Davranış Danışmanlığı

Oturum Başkanı: Ercan ÇOKÇEKEN

Gonçalo da Graça PEREIRA

Kahve Arası

Davranış Danışmanlığı

Oturum Başkanı: Ercan ÇOKÇEKEN

Gonçalo da Graça PEREIRA

Davranış Danışmanlığı

Oturum Başkanı: Ercan ÇOKÇEKEN

Gonçalo da Graça PEREIRA

Öğle Yemeği

Davranış Danışmanlığı

Oturum Başkanı: Ercan ÇOKÇEKEN

Gonçalo da Graça PEREIRA

Davranış Danışmanlığı

Oturum Başkanı: Ercan ÇOKÇEKEN

Gonçalo da Graça PEREIRA

Kahve Arası

Davranış Danışmanlığı

Oturum Başkanı: Ercan ÇOKÇEKEN

Gonçalo da Graça PEREIRA

Sponsorlar

Kongre Mekanı

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği

14. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi

8-9-10 Kasım 2019

WOW İstanbul Hotels & Convention Center

Kongre Sekretaryası

Bilimsel Sekretarya